Tizim test rejimida ishlamoqda

O‘quv qo‘llanmalari

6-7 sinf o‘quvchilari uchun o‘quv dasturi moduli | Yuklab olish

8-9 sinf o‘quvchilari uchun o‘quv dasturi moduli | Yuklab olish

10-11 sinf o‘quvchilari uchun o‘quv dasturi moduli | Yuklab olish

Korrupsiya ijtimoiy-huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida: tushunchasi, belgilari, mohiyati, oqibatlari va javobgarligi | Yuklab olish

O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishning qonunchilik asoslari | Yuklab olish

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha xorijiy qonunchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish tajribasini ko‘rib chiqish | Yuklab olish

Davlat organlari tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish | Yuklab olish

Xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashish | Yuklab olish

Korrupsiya ijtimoiy-huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida: tushunchasi, belgilari, mohiyati, oqibatlari va javobgarligi | Yuklab olish

O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishning qonunchilik asoslari | Yuklab olish

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha xorijiy qonunchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish tajribasini ko‘rib chiqish | Yuklab olish

Davlat organlari tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish | Yuklab olish

Xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashish | Yuklab olish

Komplayens tushunchasi va turlari. O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik talablari sharhi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha xalqaro amaliyot va standartlar sharhi. | Yuklab olish

Korrupsiyaga qarshi komplayens tizimi asosiy elementlari,  uning ishlashini taʼminlovchi chora-tadbirlar va tartib -taomillar | Yuklab olish

Komplayens bo‘linmaning o‘rni, roli va vazifalari, uning muassasaning boshqa bo‘linmalari bilan o‘zaro hamkorligi: xalqaro tajriba, O‘zbekiston Respublikasida joriy etish amaliyoti | Yuklab olish

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash jarayoni: uslubiyot, asosiy bosqichlar va komplayens bo‘linmaning vazifalari sharhi | Yuklab olish

Kontragentlarni tekshirish va tahlil qilish: yondashuv, foydalaniladigan vositalar va havf-hatarlarni kamaytirish usullari | Yuklab olish

Alohida xavf-xatar funksiyalari / faoliyat yo‘nalishlari misolida korrupsiyaga qarshi kurashish talablari va tartib-taomillari | Yuklab olish

Manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish: konsepsiyasi, turlari, boshqaruv tamoyillari va hal qilish yondashuvlari | Yuklab olish

Davlat organlari va muassasalarida korrupsiyaga qarshi samarali komplayens tizimlarini yaratish va joriy etish | Yuklab olish

Rahbariyat bilan o‘zaro munosabatlar, shu jumladan "yuqoridan ohang"ni shakllantirish doirasida. Rahbariyat uchun korrupsiyaga qarshi komplayens masalalari bo‘yicha hisobot berish amaliyoti: mazmuni, formati, davriyligi | Yuklab olish

Komplayens buzilishlar haqida xabar berish uchun aloqa kanallarining samarali ishlashini taʼminlash masalalari | Yuklab olish

Korrupsiyaga qarshi kurashish  masalalari bo‘yicha xodimlar, kontragentlar va boshqa manfaatdor shaxslar bilan xabar berish va kommunikatsiya jarayonlarini tashkil etishga yondashuv. Tegishli korporativ madaniyatni shakllantirish. | Yuklab olish

Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens-buzilishi yuzasidan xizmat/ichki tekshiruvlarini o‘tkazish: masʼullar, qo‘llaniladigan vositalar | Yuklab olish

Davlat tashkilotlari va muassasalarida korrupsiyaga qarshi samarali komplayens- tizimlarini yaratish va joriy etish | Yuklab olish